• Compleet uitgewerkt lesmethode; simpel voor te bereiden en te gebruiken in de les.

    header_1_20141009_160825_20150417_141954_n

De opbouw van een les

Met de (online) handleiding kan een leerkracht op school of vanuit huis de les voorbereiden. De lessen zijn onderverdeeld in drie fasen: 'voor', 'tijdens' en 'na'. Voor elke fase zijn tijd, materiaalstukken en instructies opgesteld. Daarnaast biedt Schatgraven de mogelijkheid om de lessen ‘eigen’ en actueel te maken door materiaalstukken toe te voegen.

Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe een willekeurige les vanaf begin tot eind is opgebouwd.

Een systeem, twee zijdes

 

De Schatgraven applicatie kent een leerkracht- en een leerlingenzijde. De leerkracht kan lessen voorbereiden en inzien, terwijl de leerling alleen de materialen ziet die hij of zij nodig heeft. Schatgraven kan ook zonder online applicatie; dan bereid de leerkracht de lessen voor met behulp van de handleiding en print de werkbladen zelf uit.

Leerkracht tablet

Leerkracht

Leerkracht:

Kan lessen voorbereiden, materialen inzien en toevoegen en resultaten en gegevens van leerlingen inzien.

Leerling tablet

Leerling

Leerling:

Kan werkbladen en toetsen maken, teksten lezen en multimedia bekijken.

1. Opbouw van een lessenserie - 1

1. Opbouw van een lessenserie

 

De lessen zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit drie lessen. Aan het begin van een hoofdstuk bekijkt de leerkacht de verschillende taal-, woordenschat- en kennisdoelen en de lijst met woorden die behandeld zullen worden in de lessenserie. De woordenlijsten kunnen worden uitgeprint en opgehangen worden, of op het digibord worden geopend.

1. Opbouw van een lessenserie

1. Opbouw van een lessenserie - 1

2. Voor de les

 

De leerkracht leest in de handleiding wat er de komende les gebeuren gaat en welke materiaalstukken daarvoor nodig zijn. De materiaalstukken zijn verzameld in een schatkist, of moeten in sommige gevallen bijeen gezocht of klaargezet worden. De instructies zijn op de papieren handleiding en in de online omgeving op dezelfde manier opgezet.

1. Opbouw van een lessenserie - 1

3. Tijdens de les

 

De leerkracht behandelt de les volgens de instructies. Bij elke les zijn materiaalstukken toegevoegd. Deze kunnen ondersteunend zijn: een PowerPoint-presentatie, een YouTube-filmpje of werkbladen die de leerlingen kunnen maken. Bij elk materiaalstuk staat aangegeven of deze voor leerlingen bedoeld is en of ze die in hun eigen leerlingomgeving kunnen terugvinden.

Tijdens de les

Leerling

Tijdens de les

 

De leerlingen openen Schatgraven wanneer de leerkracht dat zegt. Door een simpel inlogscherm komen ze automatisch in de goede klas terecht. Een leerkracht kan vertellen welke schatkist ze volgen, en welk hoofdstuk ze moeten openen. Per schatkist zijn de voor hen beschikbare materiaalstukken en toetsen zichtbaar.

Leerlingenomgeving

1. Opbouw van een lessenserie - 1

4. Toetsing

   

De toetsing kan worden uitgeprint, maar is ook standaard opgenomen in de tabletapplicatie. De toetsen zijn opgezet via de .. methode en bestaan vooral uit multiplechoicevragen. Als een leerling de toets heeft gemaakt zijn de resultaten direct zichtbaar in de leerkrachtomgeving. De toetsen zijn ook onderverdeeld in kennis- en woordenschat-toetsen. De resultaten van deze twee disciplines worden afzonderlijk getoond, zodat inzichtelijk wordt waar een kind goed, en waar het minder goed scoort.

Leerling

Een toets maken

   

Leerlingen maken de toets via de tablet. Zij klikken daarbij de juiste antwoorden aan.

Toetsing

1. Opbouw van een lessenserie - 1

5. Leerkrachtsysteem

   

De leerkracht kan via de computer of tablet de klassen en leerlingen inzien. Het systeem is gekoppeld met Parnassys zodat alle leerlingen in de juiste groep staan. Resultaten van toetsen worden automatisch geüpdatet.

Leerkrachtsysteem

Leerling

Leerlingenoverzicht (voor ouders)

   

Als een school dat aangeeft kunnen ouders de resultaten bekijken van hun kind. Zij kunnen toetsuitslagen en gemaakt werk bekijken, maar niet de methode of de vragen inzien.

Leerlingenoverzicht (voor ouders)

1. Opbouw van een lessenserie - 1

Na/buiten de les

   

Als een leerkracht een actueel krantenbericht of filmpje vindt dat past bij de les die behandeld (gaat) worden, kan hij of zij deze toevoegen aan de materiaalstukken. De extra materialstukken zijn schoolspecifiek.

Materiaalstukken

Ervaar het zelf!

Probeer nu 4 maanden lang kosteloos en geheel vrijblijvend Schatgraven op uw school uit. Klik daartoe op de afdeling proefabonnement in de shop!

Schatgraven is ontwikkeld door School met de Bijbel Bleskensgraaf in nauwe samenwerking met Doordacht.

School met bijbel logo     Doordacht

  • luukennoor_1_20160426_103951_1_20161220_132125