• Compleet uitgewerkt lesmethode; simpel voor te bereiden en te gebruiken in de les.

    header_1_20141009_160825_20141010_141620_n

De methode. Onderwijsdoelen en verantwoording.

In alle schatkisten die de methode omvat, wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de woordenschat en aan begrijpend lezen. Van de leerkrachten die met de methode aan de slag gaan, wordt verwacht dat ze kennis hebben van de onderstaande punten en die ook toepassen in de lessen. Uitbreiding van de woordenschat van kinderen gebeurt niet door incidentele lessen, maar gaat juist de hele dag door. Ook tijdens andere lessen is het raadzaam en nuttig de woorden die aangeboden worden door de methode, te herhalen, en in een andere context terug te laten komen. Daarnaast is het belangrijk dat de genoemde strategieën van begrijpend lezen tot de bagage van de leerkracht behoren.

Kerndoelen

Kerndoelen

Schatgraven voldoet aan alle kerndoelen voor de onderdelen Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek.

Woordenschat / 4-takt

Woordenschat / 4-takt

Het didactische model wat ten grondslag ligt aan de methode Schatgraven is de 'viertakt'. De viertakt bestaat uit 4 fasen: voorbewerken, semantiseren, consolideren, controleren.

Directe Instructie

Directe Instructie

Het model Directe Instructie is een uiterst effectief handvat om de les vorm te geven. De lessen zijn zo opgebouwd dat het model toepasbaar is.

Van toen tot nu.
Het concept van School met de Bijbel uit Bleskensgraaf.2009

Eerste schatkist wordt ontwikkeld als variant op de huidige lesmethodes

2012

Schatgraven doet mee aan de Nationale Onderwijsprijs en wint een derde plaats in regio Zuid-Holland. Er zijn zo’n 30 thema’s ontwikkeld, die ook in de lessen worden gebruikt.

2012 - 2013

Inhoudelijk wordt hard gewerkt aan een her-structurering om onder andere de kerndoelen nog beter te verwerken.

Het aantal thema’s stijgt naar in totaal 45.

2014

De WebApp wordt ontwikkeld en de Schatkisten als thema definitief gemaakt. Start met voorinschrijving voor ingebruikname vanaf 2015. Nominatie voor Nationale Onderwijsprijs 2015.

Complete schatkist


De schatkist bevat een viertal teksten. Rondom iedere tekst worden drie lessen gegeven. Een eerst les waarin een ervaringscontext wordt aangebracht. Een tweede les waarin de tekst wordt behandeld en een derde les waarin het geleerde wordt toegepast. Bij iedere tekst is een woordenlijst samengesteld, met woorden die gedurende de drie lessen voortdurend de aandacht van de leerkracht en de leerlingen vragen.

  • schatkist_20140529_134147_l

Concrete materialen. Altijd binnen handbereik.  • handleiding_1_20141010_150632

Schatgraven op School werkt met een handleiding voor leerkrachten, verwerkingsbladen, opdrachtenkaarten, spelletjes en concrete materialen. De concrete materialen staan per kist op een materialenlijst. Scholen kunnen er voor kiezen om deze materialen zelf aan te schaffen, of om het complete pakket te bestellen. Alle onderdelen van de methode zijn naadloos op elkaar afgestemd.

De lerarenhandleiding is op papier beschikbaar, maar ook digitaal en geschikt voor computer en tablet. De handleiding biedt snel een overzicht van de les door middel van pictogrammen. Afbeeldingen, leertaken, toetsen, antwoorden en achtergrondinformatie zijn eenvoudig geïntegreerd en met één klik beschikbaar. Ook het Digibord wordt vanuit de handleiding gestuurd.

  • handleiding_20140529_135248_1_20141010_151646

Heldere, stap-bij-stap handleidingen


Weten hoe het materiaal er uit ziet of uitproberen in de klas? Bekijk een voorbeeld hoofdstuk van een van de thema's. Ook is het mogelijk om een proefhoofdstuk aan te vragen, zodat u de methode met uw klas kunt uitproberen.

Bekijk een handleiding

Werkboekjes voor de leerlingen


De werkbladen uit de methode staan samen met de leesteksten in een apart werkboekje. Daarnaast kunnen de leerlingen sommige werkbladen ook in de App maken.

Back-end systeem

Aan scholen wordt de mogelijkheid geboden om mee te ontwikkelen. De tijd staat immers niet stil, en de wereld is volop in beweging. 

Schatgraven op School biedt een functie waarmee leerkrachten voor hun eigen lesprogramma eenvoudig toevoegingen kunnen maken. Zo wordt lesgeven met video's of andere inhoud actueler én leerzamer. 

Regie

Er is een regiegroep gevormd die beoordeelt of de voorgestelde aanpassingen definitief zullen worden ingevoegd in de lesmethode. Indien nodig vind periodiek een update plaats van de methode, waarmee de actualiteit zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Ook zullen nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen, met bewezen effect, waar het mogelijk is worden toegepast.

MEBIT

De afgelopen twee jaren was de methode ´Schatgraven op School´ onderwerp van masteronderzoek aan de universiteit van Amsterdam (UvA). De filosofie van de Master Evidence Based Innovation in Teaching is dat onderwijs-vernieuwingen gebaseerd moeten zijn op het best beschikbare wetenschappelijk bewijs voorhanden over ´wat werkt´! Gedurende het traject werden ook de 'early adapters' betrokken in het onderzoek.

Ervaar het zelf!

Probeer nu 4 maanden lang kosteloos en geheel vrijblijvend Schatgraven op uw school uit. Klik daartoe op de afdeling proefabonnement in de shop!

Schatgraven is ontwikkeld door School met de Bijbel Bleskensgraaf in nauwe samenwerking met Doordacht.

School met bijbel logo     Doordacht

  • luukennoor_1_20160426_103951_1_20161220_132125