• headerimage1_1_20141202_122446_20141202_134548_n

Schatgraven op School. Een heldere methode.
Eenvoudig voor de leerkracht, uitdagend voor de leerlingen.

Begrijpend lezen is geen vak waarvoor kinderen snel ‘warm lopen’. Integendeel, het kost vaker moeite om kinderen de woordenschat te laten vergroten en zich te verdiepen in leesteksten. Het enthousiast maken van leerlingen voor begrijpend lezen was het doel en de uitdaging. Waarbij de inhoud voldoet aan de kerndoelen primair onderwijs. 

Kinderen leren door middel van logische contexten. Het thematische, actuele onderwijs is daarom geïntegreerd met alle zaakvakken. Schatgraven is ontwikkeld als een complete methode inclusief materialen, handleidingen en toetsen. Het lespakket is offline te gebruiken, maar parallel is een webapp ontwikkeld voor tablet-scholen. 

Een thematisch begrijpend lezen methode


Schatgraven is ontwikkeld als een complete methode ter vervanging van begrijpend lezen, in combinatie met de zaakvakken. Woordenschat is enorm belangrijk. Om dat zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, zijn contexten nodig die we vinden binnen de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek en burgerschap.

De kerndoelen basisonderwijs zijn de grondslag geweest van de keuze voor de thema’s.

Een thematisch begrijpend lezen methode

Waarom Schatgraven op School?

 • De lesmethode omvat handleidingen, werkbladen, opdrachten, toetsen en ondersteunend materiaal (Powerpoint, Word, illustraties en weblinks).

 • Schatgraven op School vervangt de methoden voor Begrijpend Lezen, Aardrijkskunde (zonder Topografie), Geschiedenis en Natuur & Techniek. 

 • Het is eenvoudiger om lessen voor te bereiden en te geven voor de leerkrachten. Lessen kunnen aangevuld worden met eigen invulling of actualiteit.

 • Leerlingen en leerkrachten gebruiken de methode fysiek, ondersteund door interactieve, digitale elementen. Toetsen en opdrachten kunnen via tablets worden verstrekt.

 • De lesmethode is ontwikkeld op basis van eigen ervaringen en behaalde resultaten in de afgelopen jaren.

 • De lessen zijn volgens de 4-takt methode (van Verhallen) opgezet, waarbij de lessen voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs.

Tijdens de les

Wat houdt Schatgraven op School in?

 1. Gevulde leskisten

  Complete schatkisten

  Met handleidingen, werkbladen, opdrachten, toetsen en ondersteunend materiaal.

 2. Compleet begrijpend lezen-lespakket = vervanging van...

  Vervangend lespakket

  Voor begrijpend lezen in combinatie met de zaakvakken. Compleet én vervangend. 

 3. Actueel onderwijs

  Actueel onderwijs

  Lessen zijn door leerkrachten zelf inhoudelijk aan te vullen met nieuwsfeiten en actuele gebeurtenissen.

 4. Integratie van andere zaakvakken = wereldoriëntatie

  Integratie van zaakvakken

  Aardrijkskunde (zonder topografie), geschiedenis, biologie, natuur & techniek en burgerschap zijn verwerkt in de lesmethode. 

 1. Onderbouwde methode & kerndoelen waardig

  Onderbouwde methode en kerndoelen waardig

  De lessen zijn volgens de 4-tak methode (van Verhallen)  opgezet. 

 2. Koppeling tussen fysiek en digitaal

  Koppeling tussen fysiek en digitaal

  Fysieke opdrachten ondersteund door gebruik van nieuwe media. 

 3. Themaonderwijs OGO

  Thematisch onderwijs

  Kerndoelen basisonderwijs zijn de grondslag van de keuze voor de thema's.

 4. Blijvend in ontwikkeling

  Blijvend in ontwikkeling

  Op dit moment zijn er 45 thema's. Jaarlijks worden nieuwe thema's toegevoegd. 

Schatgraven op School 
biedt de volgende extra functionaliteiten:

 • Intuïtief (ook voor de leerkracht)

  Intuïtief (ook voor de leerkracht)

  De app en fysieke handleidingen zijn gebruiksvriendelijk opgezet. Door een heldere navigatie zijn lessen overzichtelijk weergegeven.

 • Leerling volgsysteem

  Leerling volgsysteem n.a.v. toetsing

  Mogelijkheid tot het volgen van leerlingen vanaf groep 3. Verloop, voortgang en resultaten zijn te monitoren.

 • Specifieke functies

  Specifieke functies

  Leesteksten zijn ook beschikbaar in het 'dyslexie-font'. Zo zijn meer ondersteunende functies toegevoegd. 

 • Toetsing op tablets

  Toetsing op tablets

  Toetsing verloopt via tablet, waardoor kinderen individueel te volgen zijn. Op basis van resultaat kan bijgestuurd worden.

 • In WebApp koppelingen

  In WebApp koppelingen

  Mogelijkheid voor het (extern) linken, insluiten en uploaden van video's, apps, sites en overige actualiteit of media. 

 • Zelfstandig werken met lesmateriaal

  Zelfstandig werken met lesmateriaal

  Kinderen werken zelfstandig aan opdrachten vanuit Schatgraven. Zowel fysiek als met de tablet.

Heldere webapp voor leerlingen


Schatgraven op School biedt de materiaalstukken ook aan in een webapp. Hierop kunnen leerlingen teksten lezen, werkbladen inzien, woordenlijsten bekijken, filmpjes, audio en afbeeldingen bekijken en beluisteren.

groepenoverzicht
leskistenoverrzicht
lesoverzicht

Toetsing via tablet


Leerlingen kunnen via hun tablet toetsen maken. Zowel open als meerkeuze vragen kunnen gesteld worden. Hiermee wordt zowel de kennis als het inzicht van kinderen getoetst. 

Docenten hebben direct een overzicht van de behaalde resultaten, en op welke vragen kinderen goed of fout geantwoord hebben. Open vragen kunnen achteraf beoordeeld worden op het gegeven resultaat. Hiermee wordt inzicht gegeven in de vraagstelling en de interpretatie van de leerlingen.

Daarnaast geeft het systeem aan hoelang kinderen over hun toets hebben gedaan. In ontwikkeling is de tijdsfactor per gestelde vraag te meten. Hiermee wordt inzicht verkregen over de moeilijkheidsgraad van een vraag of juist het kennis- en/of inzichtsniveau van een leerling. 

Optimaal interactief onderwijs op tablets

De lesmethode is uitermate geschikt voor tablets. Digitale opdrachten en bestanden kunnen eenvoudig worden geopend en bewerkt. Vanzelfsprekend is het lespakket te gebruiken op Windows, Androïd en iOS (Apple) tablets.


Optimaal interactief onderwijs op tablets

Er is meer...

 • Leeromgeving op eigen cloudserver

 • Directe Instructie, nascholing, uitleg 4-takt methode

 • Personaliseren van de schatkisten

 • Installatie en configuratie van het systeem

 • Periodieke updates

 • Persoonlijke instructieworkshops

 • Vast contactpersoon voor de methode

 • Vast bedrag per leerling

 • Nieuwe functies en thema's blijvend in ontwikkeling